Czyszki koło Lwowa - Czyszki koło Lwowa

Przejdź do treści

Menu główne:"Pamiętaj o innych tak jakbyś
chciał by pamiętano o Tobie "


Strona, którą  Państwo odwiedzacie , przedstawia dzieje miejscowości Czyszki znajdującej się w odległości 7 km od Lwowa oraz jej mieszkańców w oparciu o dokumenty historyczne, archiwalne, zdjęcia, opisy i wspomnienia mieszkańców.
Jest to dokument w którym zawarłem większość informacji, do których dotarłem. Historia o miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili i uprawiali tą ziemię przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni w bestialski sposób, z ziemi i domostw, w których mieszkali ich ojcowie i pradziadowie. Teraz mogą tylko śnić o niej po nocach, tęsknić, pisząc wiersze i śpiewając piosenki. Bardzo duża część materiału, która posłużyła mi do napisania tej monografii pochodziła od mieszkańców Czyszek i ich rodzin. Informacja, że zbieram materiały do książki o ich ukochanej wsi, otwierały mi wszystkie drzwi i wyzwalały w nich najlepsze uczucia radości, otwartości i staropolskiej gościnności, której byłem świadkiem, albowiem wielu z nich odwiedziłem osobiście.

Materiały zacząłem gromadzić w roku 1998, by w 2009 roku przekonać się, że odbyłem nieprawdopodobną podróż nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni – docierając do miejsc odległych przejeżdżając tysiące kilometrów. Niejednokrotnie byłem we Lwowie i Czyszkach. Odwiedzałem archiwa i biblioteki w Polsce i zagranicą oraz prowadziłem szeroką korespondencję, a każda nowa informacja, najmniejszy nawet dokument, do którego udało mi się dotrzeć, zdobyć, odkryć napawał mnie dumą i satysfakcją. Wciąż jednak nie czułem się na tyle spełniony w swoich poszukiwaniach, by ich zaprzestać. Przystępując po latach, do napisania dwutomowej monografii tej miejscowości zdawałem sobie sprawę z ryzyka jakiego się podjąłem z uwagi na rozpiętość czasową od zakończenia II wojny światowej oraz coraz mniejszą ilość świadków tamtych dni. Zamierzeniem moim jest chęć ocalenia od zapomnienia jednej z polskich bohaterskich miejscowości z południowo-wschodnich kresów i jej mieszkańców. Doszedłem do wniosku, że lepiej napisać opracowanie z brakami i niedociągnięciami niż zaniechać tej pracy.

Pierwotna strona www.czyski1350.republika.pl  powstała 21 listopada 2007 roku  i odwiedzono ją do dnia powstania obecnej  strony /12 lipca 2018/ - 64 540  razy.
Obecna strona będzie zawierała  poszerzony zakres informacji, całościowe wykazy mieszkańców i pełniejsze opisy jakie zawarłem w moich książkach o Czyszkach.

Szanowni Państwo.
Wiele dokumentów z których korzystałem jest w bardzo złym stanie. Wpisy w wielu przypadkach są nieczytelne, niestarannie zapisane, błędne zapisy /przy studiowaniu kilku źródeł dotyczących tej samej osoby czy rodziny można znaleźć np.: różne daty urodzenia/, uszkodzone strony z uwagi na czas i sposoby przechowywania, dopiski i skreślenia. Nie wykluczam również drobnej pomyłki z mojej strony albowiem studiowanie kilkunastu tysięcy stron dokumentów, zdjęć, wykazów i prowadzenie stosownych notatek , mogło do tego doprowadzić.
Dlatego  proszę o zgłaszanie zauważonych błędów, nieścisłości jak i Wasze uwagi.


Myslę że zawarte na tej stronie www informacje pomogą i ukierunkują działania osobom poszukujących swioch korzeni do czego bardzo zachęcam.


                                        Strona w  budowie
======================================================================================
Witrynę odwiedziło osób :
Ostatnie uzupełnienie:

8.04.2010

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego